Služby


Půjčování knih

Půjčujeme knihy z fondu naší knihovny.
Knihy se půjčují na 1 měsíc, kdo je potřebuje déle, přijde si je do knihovny prodloužit.

Výměnný fond

Půjčujeme knihy z výměnného fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště. Knihy z VF se zapůjčují do naší knihovny na dobu 6 měsíců, proto výpůjční doba pro jednotlivce je nejdéle 1 měsíc. Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.

Internet

V knihovně je možnost vyhledávání na internetu zdarma.

Regionální funkce

Místní knihovně v Sušicích jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.

Vytvořte si webové stránky zdarma!